Thưởng tết bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:02/02/2015
Năm vừa qua, công ty tôi thưởng tết được một tháng lương (thứ 13) nhưng năm nay công ty vừa công bố thưởng có ½ tháng lương trong khi công ty làm ăn khấm khá. Pháp luật có quy định cụ thể tiền thường tết bao nhiêu không? hanhtranthily (hanhlytt_12@yahoo.com)
  • Căn cứ Điều 103 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định về tiền thưởng như sau:

   1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

   2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

   Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về tiền thưởng tết mà chỉ quy định tiền thưởng chung như đã nêu trên. Thưởng tết cũng là một khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động và mức thưởng bao nhiêu là do người sử dụng lao động quyết định.

   Như vậy, việc công ty thưởng tết cho bạn ½ tháng lương là đúng pháp luật (trừ khi trong hợp đồng lao động mà hai bên ký kết có thoả thuận cụ thể về tiền thưởng tết thì công ty phải thực hiện theo).


  Nguồn:

  Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Tin tức liên quan:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn