Tiền bồi dưỡng một ngày làm việc thực tế của hòa giải viên lao động là bao nhiêu?

Ngày hỏi:02/04/2021

Cho hỏi, tiền bồi dưỡng một ngày làm việc thực tế của hòa giải viên lao động là bao nhiêu tiền? Căn cứ quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm a Khoản 1 Điều 96 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định:

   Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ).

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

   Như vậy, theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 90 thì tiền bồi dưỡng tính như sau:

   5% x [(4.420.000 + 3.920.000 + 3.430.000 + 3.070.000) : 4] = 185.500 đồng/1 ngày thực hiện nhiệm vụ thực tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn