Tiền thưởng theo Điều 103 Luật lao động

Ngày hỏi:19/01/2016

Theo Luật BHXH từ ngày 01/01/2016 các khoản phụ cấp lương sẽ phải trích nộp đóng BHXH. Năm 2015, em có soạn hợp đồng lao động - trong đó gồm lương (lương cơ bản), phụ cấp vị trí công việc, năng suất và tuân thủ nội quy. Tuy nhiên, 03 khoản: 1. Phụ cấp vị trí công việc: theo mức độ hoàn thành công việc (đánh giá theo KPIs) thì sẽ nhận khoản tiền khác nhau theo từng mức xếp loại đạt được trong tháng như: A, B, C.. 2. Năng suất: theo mức độ hoàn thành sản lượng đề ra trong tháng (đánh giá theo định mức năng suất tại mỗi công đoạn) sẽ nhận khoản tiền khác nhau theo từng mức xếp loại đạt được trong tháng như: A, B, C... 3. Tuân thủ nội quy: căn cứ vào việc chấp hành nội quy (các vi phạm vị sẽ hạ mức nhận tiền như: đi trễ, về sớm...): nhận khoản tiền khác nhau theo từng mức xếp loại đạt được trong tháng như A, B, C... Vì vậy, năm 2016 em soạn phụ lục hợp đồng chuyển 03 khoản này vào tiền thưởng để không trích nộp đóng BHXH. Cho em hỏi em chuyển thành tiền thưởng như vậy có đúng luật không và khoản nào là không đúng luật theo thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tiền lương. Em xin cảm ơn.

  • Theo ý kiến của luật sư thì khoản phụ cấp vị trí công việc bạn không được đưa ra ngoài hợp đồng mà phải được đưa vào hợp đồg để trích tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động. Các khoản như năng suất, tuân thủ nội quy được xem như trợ cấp nên trước mắt để không phải tham gia BHXH bắt buộc thì có thể đưa vao trong phụ lục hợp đồng nhưng đến năm 2018 cũng phải đưa vào hợp đồng để trích tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn