Tiền thưởng (thưởng ngày 02/9; 30/4), phụ cấp có phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Ngày hỏi:04/11/2015

Tiền thưởng (thưởng ngày 02/9; 30/4), phụ cấp có phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không, nếu phải đóng thuế TNCN thì mỗi cá nhân có thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế?

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Đắk Nông tư vấn như sau:

  • - Căn cứ khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, quy định các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

   “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

   Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

   a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

   b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

   ……

   e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán”

   Theo quy định trên thì khoản tiền thưởng ngày lễ là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

   - Căn cứ khoản 1, Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

   “1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

   a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

   b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

   c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.”


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Đắc Nông
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn