Tiền trợ cấp người có công có bị truy lĩnh không?

Ngày hỏi:04/11/2019

Mẹ tôi đang hưởng chế độ kháng chiến bị nhiễm đất độc hóa học dưới 81% từ năm 2014 và mới đây Sở lao động thương binh và xã hội có văn bản với nội dung giảm mức trợ cấp của mẹ tôi và bị truy thu số tiền chênh lệch. Như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH quy định việc truy lĩnh, truy nộp phần chênh lệch trợ cấp đối với thương binh như sau:

   *Người có hưởng trợ cấp còn sống.

   - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 47/2012/NĐ-CP.

   Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại Điều 1 Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH tiếp tục hưởng trợ cấp mức 1.840.000 đồng/tháng (theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81%); trong thời gian này không có chênh lệch mức trợ cấp;

   - Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014: thực hiện theo quy định tại Nghị định 101/2013/NĐ-CP.

   Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại Điều 1 Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH được hưởng mức trợ cấp mức 1.549.000 đồng/tháng.

   Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 927.000 đồng/tháng (theo mức của người có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%), thì được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp là 622.000 đồng/tháng. Số tiền được truy lĩnh tương ứng với số tháng thực tế mà đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 927.000 đồng/tháng.

   Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 1.840.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 47/2012/NĐ-CP, thì phải truy nộp ngân sách nhà nước phần chênh lệch trợ cấp là 291.000 đồng/tháng. Số tiền truy nộp tương ứng với số tháng thực tế mà đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 1.840.000 đồng/tháng, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này;

   - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở đi: thực hiện theo quy định tại Nghị định 20/2015/NĐ-CP.

   Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại Điều 1 Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH được hưởng mức trợ cấp 1.673.000 đồng/tháng.

   Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 1.001.000 đồng/tháng (theo mức của người có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%), thì được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp là 672.000 đồng/tháng. Số tiền được truy lĩnh tương ứng với số tháng thực tế mà đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 1.001.000 đồng/tháng.

   *Trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ trần trước ngày Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành:

   - Trường hợp đối tượng được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp, thì đại diện thân nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được hưởng truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp theo quy định tại Khoản 3 Điều này;

   - Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp cao hơn mức trợ cấp được Điều chỉnh theo quy định tại Điều này thì đại diện thân nhân không phải hoàn trả phần chênh lệch trợ cấp.

   Như vậy, nếu trước đây mẹ bạn được hưởng trợ cấp lớn hơn số tiền quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH thì sẽ bị truy lĩnh, truy nộp theo quy định trên.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn