Tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch

Ngày hỏi:07/07/2015
Tôi là viên chức đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập, được xếp vào ngạch cán sự. Xin hỏi luật sư về điều kiện để được thi nâng ngạch, và thủ tục thi nâng ngạch như thế nào? Nay tôi đã có bằng cử nhân luật, và tôi có thể dùng bằng đại học luật để thi nâng ngạch được không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ ngày 15/3/2010 và Thông tư số 13/2010 ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định: Việc nâng ngạch đối với công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định. Thực hiện nguyên tắc cạnh tranh trong kỳ thi nâng ngạch giữa các công chức trong cùng cơ quan quản lý công chức. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền. - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn. - Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi. Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức: Cơ quan quản lý công chức đã mô tả, xác định được vị trí việc làm còn thiếu so với cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để làm cơ sở xác định chỉ tiêu nâng ngạch theo từng ngạch công chức. Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan quản lý công chức, công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như đã nêu trên được đăng ký dự thi nâng ngạch theo nguyên tắc không hạn chế số lượng công chức đăng ký dự thi trên mỗi chỉ tiêu nâng ngạch. Từ quy định trên, áp dụng trường hợp của bạn thì văn bằng cử nhân luật của bạn là một trong những tiêu chuẩn chứng chỉ về chuyên môn nghiệp vụ mà ngạch công chức yêu cầu (ví dụ bạn công tác ở các cơ quan tư pháp thì bằng đại học luật là tiêu chuẩn bắt buộc khi tuyển dụng cũng như thi nâng ngạch các chức danh)


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn