Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp dược hạng IV

Ngày hỏi:06/12/2019

Liên quan đến chức danh nghề nghiệp dược hạng IV, tôi muốn biết theo quy định thì tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp dược hạng IV được xác định gồm những tiêu chuẩn nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp dược hạng IV được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV, cụ thể như sau:

   - Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

   - Có khả năng thực hành đúng quy trình chuyên môn;

   - Có khả năng xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc;

   - Có khả năng hướng dẫn người bệnh và cộng đồng sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn