Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II

Ngày hỏi:12/11/2019

Liên quan đến tiêu chuẩn về chức dang nghề nghiệp kiến trúc sư. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II bao gồm những tiêu chuẩn nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV, cụ thể như sau:

   - Có trình độ đại học chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch xây dựng trở lên phù hợp với phạm vi thực hiện nhiệm vụ;

   - Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

   - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ;

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn