tính đến 31/12/2015 thì có được xét không và thời điểm tính nâng lương lần sau là 01/01/2014?

Ngày hỏi:28/05/2015
Thời điểm nâng lương thường xuyên của em bậc 2 (2.67) vào ngày 01/01/2015. Trong 6 tháng đầu năm đơn vị chưa xét. 2 năm liền em đạt CSTĐ cấp cơ sở,và Lđtt, đủ điều kiện nâng lương trước hạn 12 tháng. Nhưng em không biết tính đến 31/12/2015 thì em có được xét không và thời điểm tính nâng lương lần sau là 01/01/2014? Mong sớm nhận được trả lời của Quý Sở. Trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các đối tượng nâng lương trước thời hạn phải đảm bảo điều kiện “chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng”.

   Như vậy, tính đến thời điểm 31/12/2015 thì trường hợp của bà đã được nâng lương thường xuyên (01/01/2015) do đó không đảm bảo điều kiện để xét nâng bậc lương trước thời hạn theo chỉ tiêu năm 2015.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn