Tính hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày hỏi:29/03/2019

Tôi được biết đi làm được một năm thì sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, 3 năm sẽ được 6 tháng. Vậy tôi làm hơn được 3 năm thì hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào? Tôi nay đã có việc làm mới vậy tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Luật việc làm 2013 có quy định:

   Người lao động cứ đóng 12 tháng đến đủ 36 tháng thì sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, và sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không được hưởng quá 12 tháng.

   Như vậy, theo quy định trên thì bạn đã đóng đủ 12 tháng hay 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng. Nếu đóng hơn 3 năm thì vẫn tính hưởng 3 tháng nếu số tháng dư đóng bảo hiểm thất nghiệp không được quá 12 tháng.

   Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc 2013 làm thì điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

   - Chấm dứt hợp đồng lao động.

   - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này.

   - Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm.

   - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

   Vậy nên, nếu bạn chấm dứt hợp đồng nay đã có công việc mới thì sẽ không còn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất ngiệp sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính trợ cấp thất nghiệp cho lần sau.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn