Tính lương khi người lao động làm không tròn tháng

Ngày hỏi:28/03/2019

Cho hỏi: Hướng dẫn cách tính tiền lương trong doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động làm việc không tròn tháng, có quy định nào không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 22 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

   Hình thức trả lương theo Khoản 1 Điều 94 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

   1. Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

   a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

   b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

   c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;

   ...

   Theo Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì: Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

   Như vậy, người lao động hưởng lương theo tháng mà có ngày nghỉ không lương thì tiền lương được tính theo ngày làm việc trong tháng. Mức tiền lương làm việc được tính như sau:

   Mức tiền lương một ngày = tiền lương tháng theo hợp đồng: tối đa 26 ngày

   Mức tiền lương tháng = mức tiền lương một ngày x thời gian làm việc

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn