Tình nguyện viên là người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động?

Ngày hỏi:29/09/2021

Tôi muốn hỏi quy định về pháp luật lao động Việt Nam, trường hợp: Tình nguyện viên là người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 7 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như sau:

   Ngoài các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động, người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

   Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

   Dẫn chiếu quy định trên thì: Tình nguyện viên là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

   Do đó, trường hợp tình nguyện viên là người nước ngoài thuộc trường hợp tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này thì sẽ không cần giấy phép lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giấy phép lao động
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn