Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có trách nhiệm gì trong việc quản lý cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia?

Ngày hỏi:22/10/2018

Cho tôi hỏi: Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có trách nhiệm gì trong việc quản lý cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không?

Mong mọi người giải đáp giúp tôi các câu hỏi trên.

Xin cảm ơn!

Nguyễn Hoàng - Bình Phước

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trong việc quản lý cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được quy định tại Điều 15 Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành với nội dung như sau:

   - Quyết định công nhận kết quả đánh giá của Ban giám khảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

   - Ghi chính xác, đầy đủ nội dung trong danh sách đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho những người đạt yêu cầu theo Mẫu 02, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH; đối với các thông tin về cá nhân của từng người phải kiểm tra, đối chiếu với chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của từng người.

   - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung trong hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH;

   - Ghi chép chính xác và đầy đủ các nội dung trong sổ chuyển, phát chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và quản lý, lưu trữ sổ chuyển, phát chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

   - Thực hiện việc chuyển, phát chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đến người được cấp chứng chỉ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH.

   Trên đây là nội dung trả lời về trách nhiệm của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trong việc quản lý cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH.

   Trận trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn