Tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/07/2017

Tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tạp Thư Ký Luật, tôi là một chiến sĩ quân đội, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

Công Phiệt (0978******)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng được pháp luật quy định tại Điều 16 Thông tư 142/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng, như sau:

   1. Sau khi kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động được chỉ huy đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt, bộ phận kế hoạch của đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

   2. Các bộ phận được giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phối hợp với bộ phận an toàn, vệ sinh lao động và bộ phận y tế để tổ chức triển khai; đồng thời đôn đốc, kiểm tra thực hiện và thường xuyên báo cáo với chỉ huy đơn vị để kịp thời có các biện pháp đảm bảo kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn.

   3. Chỉ huy đơn vị có trách nhiệm định kỳ đánh giá việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động và thông báo kết quả thực hiện cho người lao động trong đơn vị.

   Như vậy, để thực hiện tốt các kế hoạch đã được đề ra trước đó, các bộ phận cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với nhau để triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra trước đó, thường xuyên báo cáo với các chỉ huy đơn vị tình hình thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị mình.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của ban biên tập về việc tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 142/2017/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn