Tổ trưởng tổ giúp việc Đại hội Đảng bộ tỉnh được chi bồi dưỡng bao nhiêu?

Ngày hỏi:17/09/2019

Tôi là tổ trưởng tổ giúp việc trong kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố trực thuộc trung ương vừa qua, tôi chỉ được chi bồi dưỡng 500.000 đồng/tháng trong khi đó có một người được chi 600.000 đồng/tháng nhưng vẫn giữ cùng tổ trưởng như tôi. Vậy cho hỏi mức chi như vậy có phù hợp không? Nhờ tư vấn. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2014 Quy định chi bồi dưỡng thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

   - Trưởng tiểu ban: 1.000.000 đồng/người/tháng.

   - Thường trực tiểu ban: 800.000 đồng/người/tháng.

   - Thành viên tiểu ban, tổ trưởng tổ giúp việc: 600.000 đồng/người/tháng.

   - Thành viên tổ giúp việc: 400.000 đồng/người/tháng.

   Đối với đại hội đảng bộ tương đương cấp tỉnh, thành phố, thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc được hưởng chế độ bồi dưỡng tối đa bằng 60% mức bồi dưỡng theo quy định trên.

   => Căn cứ quy định trên thì mức bồi dưỡng đối với tổ trưởng tổ giúp việc đại hội đảng bộ tỉnh là 600.000 đồng/người/tháng. Như vậy, việc bạn chỉ được chi 500.000/tháng đối với vị trí này là sai quy định, do đó bạn có thể khiếu nại đến người có thẩm quyền chi bồi dưỡng để được giải quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhiệm vụ đảng viên
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT