Tới đây, người sử dụng lao động có phải thông báo trước khi hợp đồng hết hạn không?

Ngày hỏi:16/03/2020

Hiện tại, theo Bộ luật Lao động 2012 thì trước khi hết hạn hợp đồng, người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cho nhân viên trước 15 ngày. Vậy thì tới đây nội dung này có còn mang tính bắt buộc nữa không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

   Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

   Như vậy, hiện tại thì ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

   Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) không còn quy định nội dung này. Và tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/04/2020) cũng không quy định mức phạt đối với người sử dụng lao động không thông báo cho người lao động về việc hợp đồng hết hạn. Do đó, trong thời gian tới thì pháp luật không bắt buộc người sử dụng lao động phải thông báo trước khi hợp đồng hết hạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn