Tổng thu nhập chịu thuế TNCN

Ngày hỏi:21/07/2014
Trên tờ khai thuế TNCN theo quý, chỉ tiêu tổng thu nhập chịu thuế trả cho người lao động có trừ các khoản BHXH theo quy định, và các khoản thuế TNCN đã tính khấu trừ vào lương cho người lao động không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3; Điều 21 Luật thuế TNCN số 04/2007 ngày 21/11/2007 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 quy định.

   Tại Điều 3 quy định về thu nhập chịu thuế

   "...

   2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

   a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;”

   Tại Điều 21 của Luật thuê TNCN quy định:

   “Điều 21. Thu nhập tính thuế

   1.Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này

   ....”

   Căn cứ theo các quy định trên, chỉ tiêu tổng thu nhập chịu thuế trả cho người lao động chưa trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật thuế TNCN.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Thái Nguyên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn