Trả lương như thế nào khi công ty thực hiện chế độ làm việc 26 ngày/tháng?

Ngày hỏi:06/11/2019

Nếu tôi làm việc theo chế độ 48h/tuần, nghĩa là một tháng tôi được nghỉ 1 ngày (chủ nhật), vậy nếu tháng đó có 31 ngày và 4 ngày chủ nhật, vậy tổng các ngày làm việc trong tháng là 27 ngày. Nếu tôi đi làm có 26 ngày vậy tôi có được hưởng nguyên lương trong tháng đó không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trả lương như thế nào khi công ty thực hiện chế độ làm việc 26 ngày/tháng?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 22 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

   Hình thức trả lương theo Khoản 1 Điều 94 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

   1. Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

   a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

   ...

   Như vậy, việc trả lương theo tháng sẽ xác định trên cơ sở hợp đồng lao động. Đối với trường hợp tháng có 31 ngày nếu người lao động đi làm thực tế 27 ngày thì không có quy định cụ thể là họ có được trả thêm 1 ngày làm việc hay không? Do đó, việc trả lương cho những ngày này sẽ căn cứ vào hợp đồng lao động, quy chế của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương theo tháng (không phân biệt tháng đó có 31 ngày hay không) thì việc bạn không đi làm 1 ngày sẽ bị trừ lương của ngày đó.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn