Trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác VSATLĐ

Ngày hỏi:07/06/2016

Xin luật sư cho biết, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quy định như thế nào?

  Nội dung này được Luật sư Trịnh Khánh Toàn, Đoàn luật sư TP Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo Điều 10 Luật ATVSLĐ năm 2015, quyền và trách nhiệm của tổ chức CĐCS trong công tác ATVSLĐ được quy định như sau:

   Tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện LĐ.

   Đại diện cho tập thể người lao động (NLĐ) thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện điều khoản về ATVSLĐ trong thỏa ước LĐ tập thể; có trách nhiệm giúp đỡ NLĐ khiếu nại, khởi kiện khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng bị xâm phạm.

   Đối thoại với NSDLĐ để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ, NSDLĐ về ATVSLĐ.

   Tham gia, phối hợp với NSDLĐ tổ chức kiểm tra công tác ATVSLĐ; giám sát và yêu cầu NSDLĐ thực hiện đúng các quy định ATVSLĐ; tham gia, phối hợp với NSDLĐ điều tra tai nạn LĐ và giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề và bố trí công việc cho người bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp.

   Kiến nghị với NSDLĐ, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn LĐ và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ.

   Tuyên truyền, vận động NLĐ, NSDLĐ thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc. Phối hợp với NSDLĐ tổ chức tập huấn, huấn luyện NSDLĐ cho cán bộ CĐ và NLĐ.

   Yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp bảo đảm NSDLĐ, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động nếu cần thiết, khi phát hiện nơi làm việc có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của NLĐ.

   Tham gia Đoàn Điều tra tai nạn LĐ cấp cơ sở theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 của Luật này; tham gia, phối hợp với NSDLĐ để ứng cứu, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn LĐ; trường hợp NSDLĐ không thực hiện nghĩa vụ khai báo theo quy định tại Điều 34 của Luật này thì CĐCS có trách nhiệm thông báo ngay với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 của Luật này để tiến hành điều tra.

   Phối hợp với NSDLĐ tổ chức các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn LĐ tại nơi làm việc; quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

   Những cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thành lập CĐCS thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm quy định tại điều này khi được NLĐ ở đó yêu cầu.


  Nguồn:

  laodongthudo.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn