Trách nhiệm của công đoàn đối với công đoàn viên

Ngày hỏi:16/06/2016

Tôi làm việc tại một công ty và trong công ty có thành lập công đoàn, nhưng tôi không biết trách nhiệm của công đoàn là làm gì vì tôi thấy việc thành lập công đoàn ở đây chỉ là hình thức.

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Tại Điều 10 Luật Công đoàn có quy định về trách nhiệm của công đoàn đối với công đoàn viên như sau: Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động (NLĐ) về quyền, nghĩa vụ của NLĐ khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ); đại diện cho tập thể NLĐ thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tham gia với đơn vị SDLĐ xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội dung lao động; đối thoại với đơn vị SDLĐ để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ; tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho NLĐ; tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động; kiến nghị với tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể NLĐ hoặc của NLĐ bị xâm phạm; đại diện cho tập thể NLĐ khởi kiện tại tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể NLĐ bị xâm hại, đại diện cho NLĐ khởi kiện tại tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ bị xâm phạm và được NLĐ ủy quyền; đại diện cho tập thể NLĐ tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể NLĐ và NLĐ; tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn