Trách nhiệm quản lý cơ quan, đơn vị Công an nhân dân của Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong công an nhân dân

Ngày hỏi:28/08/2017

Trách nhiệm quản lý cơ quan, đơn vị Công an nhân dân của Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong công an nhân dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Thành Hóa, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của công đoàn các cấp trong Công an nhân dân. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, trách nhiệm quản lý cơ quan, đơn vị Công an nhân dân của Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong công an nhân dân được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thành Hóa (thanhhoa*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm quản lý cơ quan, đơn vị Công an nhân dân của Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong công an nhân dân được quy định tại Điều 9 Thông tư 24/2015/TT-BCA quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động hợp đồng và tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành. Cụ thể là:

   1. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan quản lý cung cấp về xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác quản lý cơ quan, đơn vị, đoàn viên công đoàn và các vấn đề về việc làm, đời sống, chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo.

   2. Tham gia với cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; tham mưu, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, lãnh đạo cùng cấp bổ sung, sửa đổi và giải quyết chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn.

   3. Tham gia với cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của đoàn viên công đoàn thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo.

   4. Tham gia tư vấn cho cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm quản lý cơ quan, đơn vị Công an nhân dân của Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong công an nhân dân. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm thông tin tại Thông tư 24/2015/TT-BCA.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn