Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân có tương ứng với từng ngành nghề?

Theo Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH có liệt kê phương tiện bảo vệ cá nhân. Nhưng xin cho hỏi, có danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cụ thể tương ứng với từng ngành nghề không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 995/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 về việc ban hành danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH, Quyết định số 722/2000/QĐ-BLĐTBXH và Quyết định số 205/2002/QĐ-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung danh mục trên, trong đó các phương tiện bảo vệ cá nhân được quy định theo từng ngành nghề, công việc cụ thể. Để biết thêm chi tiết, quý bạn đọc có thể tìm đọc cuốn “Danh mục Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân” do Nhà xuất bản Lao động Xã hội ấn hành.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn