Trích quỹ công đoàn và nộp

Công ty tôi thành lập từ ngày 30 tháng 10 năm 2015. Từ tháng 12 năm 2015 đến nay (đến 03/2016) Công ty tôi đã trích quỹ Công đoàn theo quy định. Đến ngày 15 tháng 03 năm 2016 Công ty tôi mới nhận được quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Vậy tôi nộp quỹ công đoàn từ tháng 12/2015 có đúng không (theo Nghị định 191/2013 NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn theo quy định Khoản 2 điều 26 Luật công đoàn) 

  Nội dung này được Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Bắc Cạn tư vấn như sau:

  • Theo điều 4, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013, Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn thì đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 điều 26 Luật Công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Theo quy định trên thì công ty của đồng chí thuộc diện phải đóng kinh phí công đoàn theo Nghị định số 191/2013/NĐ-CP (kể cả thời gian doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở). Tuy nhiên, trong câu hỏi đồng chí chưa nêu rõ trong tháng 11/2015, công ty của đồng chí có người lao động tham gia bảo hiểm xã hội hay không. Nếu có thì công ty của đồng chí nộp thiếu kinh phí công đoàn tháng 11/2015. Cù Ngọc Thiện, Trưởng Ban Tài chính, LĐLĐ tỉnh


  Nguồn:

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn