Trình tự cấp lại giấy phép cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày hỏi:25/10/2018

Doanh nghiệp của chúng tôi có 04 lao động là người Philippine, sắp tới thời gian làm trong giấy phép lao động làm viêc sắp hết hạn, do nhu cầu công việc chúng tôi muốn tiếp tục ký hợp đồng với những người lao động này. Anh chị có thể hướng dẫn cho tôi trình tự để xin cấp lại giấy phép cho những người lao động nước ngoài? Cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp cấp lại giấy phép lao động như sau:

   "2. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày."

   Tại Điều 15 Nghị định 11/2016/NĐ-CP trình tự cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc như sau:

   - Trường hợp cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này thì trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   - Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

   Lưu ý: Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này nhưng không quá 02 năm.

   Trên đây là trình tự cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn