Trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/07/2017

Trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề  đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công nhân viên đang làm việc trong một doanh nghiệp kinh tế thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập như sau:  Trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề  đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư ký Luật, chân thành cảm ơn!

Ninh Vương (0915******)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 26 Thông tư 41/2017/TT-BQP quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, như sau:

  a) Công nhân quốc phòng tham dự kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề, có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, gửi đến Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý;

  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn công nhân quốc phòng hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi văn bản kèm theo danh sách, hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét;

  c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cấp có thẩm quyền thẩm tra tính hợp lệ của hồ sơ và quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, chỉ đạo tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có văn bản thông báo về cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do;

  d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được công nhận kết quả kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề, cấp có thẩm quyền cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho công nhân quốc phòng theo quy định tại Điều 25 Thông tư này.

  Như vậy, công nhân tham dự kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề bên cạnh nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư 41/2017/TT-BQP bao gồm như sau:

  a) Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra trình độ kỹ năng nghề kèm theo 02 (hai) ảnh màu (kích cỡ 3x4 cm) có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý;

  b) Một (01) bản tài liệu có công chứng hoặc xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý theo quy định tại Điều 6 Nghị định 83/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

  Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập về trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 41/2017/TT-BQP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn