Trong HĐLĐ có cần thỏa thuận rõ chức danh công việc của NLĐ không?

Ngày hỏi:15/05/2020

Anh Dân ở địa chỉ mail nguyendan***@gmail.com gửi câu hỏi:
Xin chào Quý Luật gia, Công ty tôi là Công ty cổ phần (51% vốn điều lệ do Công ty mẹ năm giữ và Công ty của tôi 49% do cổ đông ngoài nắm giữ). Tôi muốn hỏi rằng: Đối với mô hình của Công ty chúng tôi, thì trong Hợp đồng lao động Công ty có nhất thiết phải ghi Chức danh công việc mà người lao động phải làm hay không? Hay chỉ cần ghi Công việc phải làm của người lao động mà thôi. Kính mong quý Luật gia giúp đỡ và phản hồi giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 23 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

   “1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

   b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

   c) Công việc và địa điểm làm việc;

   d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

   đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

   e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

   g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

   h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

   i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

   k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.”

   - Đối với nội dung “Công việc và địa điểm làm việc” được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

   “3. Công việc và địa điểm làm việc được quy định như sau:

   a) Công việc: Công việc mà người lao động phải thực hiện;

   b) Địa điểm làm việc của người lao động: Phạm vi, địa điểm người lao động làm công việc đã thỏa thuận; trường hợp người lao động làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau thì ghi các địa điểm chính người lao động làm việc.”

   Như vậy, theo các quy định nêu trên thì trong HĐLĐ chỉ cần ghi công việc mà người lao động phải thực hiện, không nhất thiết phải ghi chức danh công việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn