Trong mọi trường hợp người sử dụng lao động không được trừ lương của người lao động?

Ngày hỏi:28/09/2021

Liên quan đến pháp luật về lao động xin hỏi: Trong mọi trường hợp thì người sử dụng lao động không được trừ lương của người lao động đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

   Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật này.

   Dẫn chiếu, Khoản 1 Điều 129 Bộ luật trên có quy định bồi thường thiệt hại, cụ thể:

   Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

   Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.

   Như vậy, người sử dụng lao động vẫn được phép trừ lương nhưng không được trừ hết lương tháng của người lao động mà phải khấu trừ hàng tháng theo quy định trên trong trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn