Trong thời gian 45 ngày báo trước để nghỉ việc có được nghỉ phép năm?

Ngày hỏi:18/09/2021

Tôi đã báo trước với công ty là 45 ngày sau tôi sẽ nghỉ việc vậy trong thời gian này tôi có thể nghỉ phép năm không? Tôi vẫn còn mấy ngày phép năm.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp này bạn vẫn còn là nhân viên của công ty thì quyền lợi, chế độ của bạn vẫn được đảm bảo theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, theo nội quy, quy chế của công ty và theo quy định của pháp luật.

   Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hằng năm, Điều 65, 66, 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 113 này cũng như các quy định khác có liên quan đều không quy định trong thời gian báo trước để nghỉ việc thì không được nghỉ phép năm.

   Cho nên chỉ cần tuân thủ quy định về nghỉ phép năm (trình tự, thủ tục) tại công ty thì bạn vẫn được nghỉ phép.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ phép năm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn