Trực khoa cấp cứu 12 tiếng hưởng phụ cấp bao nhiêu?

Ngày hỏi:26/05/2020

Tôi làm ở khoa cấp cứu bệnh viện huyện được phân trực 2 ca 3 kíp. Cho tôi hỏi về chế độ nghỉ ngơi và tiền trực như thế nào? Ví dụ: Tôi trực ca 1 từ 7 giờ đến 19 giờ. Sáng hôm sau tôi đi làm hành chính hay nghỉ ở nhà đến 19 giờ tôi lại đi trực? Và tiền trực ca 1 (7g-19g) như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 109 Bộ luật lao động 2012 quy định: Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

   Như vậy, nếu bạn làm việc từ 7 giờ đến 19 giờ thì bạn được nghỉ ít nhất 12 tiếng trước khi chuyển ca.

   Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ thường trực đối với người lao động tham gia thường trực, cụ thể như sau:

   - Người lao động thường trực 24/24 giờ được hưởng mức phụ cấp như sau:

   + 115.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt.

   + 90.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng II.

   + 65.000 đồng/người/phiên trực đối với các bệnh viện còn lại và các cơ sở khác tương đương.

   + 25.000 đồng/người/phiên trực đối với trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y.

   - Người lao động thường trực theo ca 12/24 giờ được hưởng mức bằng 0,5 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ;

   - Người lao động thường trực theo ca 16/24 giờ được hưởng mức bằng 0,75 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ.

   Nếu thường trực tại khu vực hồi sức cấp cứu, khu vực chăm sóc đặc biệt thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

   Như vậy, nếu bạn thường trực theo ca 12/24 giờ được hưởng mức bằng 0,5 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ, cụ thể như sau:

   - Đối với bệnh viện hạng I được hưởng phụ cấp 57.500 đồng/người/phiên trực.

   - Đối với bệnh viện hạng II được hưởng phụ cấp 45.000 đồng/người/phiên trực.

   - Đối với bệnh viện còn lại và các cơ sở khác tương đương được hưởng phụ cấp 32.500 đồng/người/phiên trực.

   - Đối với trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y được hưởng phụ cấp 12.500 đồng/người/phiên trực.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT