Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên

Một người có thu nhập từ hai nơi, (bao gồm tiền lương và thù lao), công ty chi trả thù lao xuất chứng từ khấu trừ thuế 10%, còn Cty chi trả tiền lương có phải xụất biên liên lai thuế không?, Nếu công ty chi trả tiền lương không xuất biên lai thuế khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân có phải kèm theo bảng lương?, Khi nào cơ quan chi trả phải xuất biên lai thuế? Ủy quyền cho người khác quyết toán thuế TNCN có được không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên thì cá nhân không được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân. Đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để cá nhân làm căn cứ chứng minh số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ và cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm với cơ quan thuế.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn