Trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày hỏi:26/03/2019

Bản thân tôi là người lao động nhưng vì có việc nhà nên đang thất nghiệp, trong lúc trao đổi cùng người bạn thì có vấn đề này tôi vẫn chưa được rõ, cụ thể: Doanh nghiệp không được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong trường hợp nào? Các bạn phản hồi giúp tôi nhé.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, có hiệu lực từ 05/05/2019, có quy định vhủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cấp giấy phép đối với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

   - Không bảo đảm điều kiện cấp giấy phép như là:

   + Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động không đảm bảo đảm điều kiện:

   ++ Là người quản lý doanh nghiệp;

   ++ Không có án tích;

   ++ Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

   + Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

   - Đã sử dụng giấy phép giả để hoạt động cho thuê lại lao động;

   - Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại các điểm d, đ, e và điểm g Khoản 1 Điều 12 Nghị định này trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

   - Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng giấy phép giả.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn