Trường hợp nào cán bộ không được từ chức?

Ngày hỏi:22/05/2020

Liên quan đến vấn đề cán bộ từ chức thì mình muốn hỏi: Trường hợp nào cán bộ không được từ chức? Văn bản nào quy định? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 7 Quy định 260-QĐ/TW năm 2009 thì cán bộ không được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã thực hiện; nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao.

   - Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về trường hợp không được từ chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn