Trường hợp nào hưởng chế độ thương binh và MSLĐ?

Ngày hỏi:27/07/2013
Mẹ đẻ ông Nguyễn Nhật Sơn tham gia kháng chiến năm 1966, là thương binh 4/4, tỷ lệ thương tật 21%. Năm 1975 mẹ ông Sơn chuyển ngành làm việc tại Ty lương thực tỉnh Thuận Hải (cũ), năm 1983 nghỉ mất sức lao động. Mẹ ông Sơn có thời gian công tác quy đổi là 21 năm 9 tháng, đang hưởng chế độ mất sức lao động. Ông Sơn hỏi, mẹ ông có được cùng lúc nhận 2 chế độ: Thương binh và mất sức lao động không?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động được hưởng đồng thời cả 2 chế độ nếu hồ sơ hưởng chế độ mất sức lao động có một trong các giấy tờ sau:

   - Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động có xác nhận thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc chưa đủ 20 năm công tác thực tế nhưng có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an.

   - Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 8/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

   - Biên bản giám định tách riêng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật.

   - Biên bản giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ mất sức lao động đã khám tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật và bệnh tật, trong đó tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên.

   Trường hợp mẹ của ông Sơn nếu quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động có xác nhận thời gian công tác quy đổi là 21 năm 9 tháng nhưng thời gian công tác thực tế lại dưới 20 năm thì chỉ hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn