Trường hợp nào người lao động không được bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Ngày hỏi:07/03/2019

Tôi đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 1 và đã tìm được việc làm, nhưng sau đó tôi không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm và cũng không được nhận trợ cấp nữa. Như vậy, thì tôi có được bảo lưu thời gian đó không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 52 Luật Việc làm 2013 quy định:

   1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

   a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

   b) Trường hợp bất khả kháng.

   2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này.

   Khoản 3e và Khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định:

   Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục.

   Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp này không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

   Vì vậy, trường hợp bạn phải thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì bạn không thực hiện thông báo nên cơ quan BHXH chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là có cơ sở. Trường hợp này bạn không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn