Trường hợp người lao động đi nước ngoài theo diện du lịch 3 tháng, gia hạn thêm 3 tháng nữa, khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Trường hợp người lao động đi nước ngoài theo diện du lịch 3 tháng, gia hạn thêm 3 tháng nữa, khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • Trường hợp bạn hỏi người lao động đi nước ngoài theo diện du lịch 3 tháng, gia hạn thêm 3 tháng nữa, khi nghỉ việc người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   - Có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
   - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không xác định thời hạn; đã đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
   - Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
   - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.


  Nguồn:

  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn