Trường hợp thay đổi bên đại diện sử dụng lao động thì xử lý thế nào?

Ngày hỏi:24/11/2016

Chi nhánh công ty ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh ký Hợp đồng lao động từ năm 2015, nhưng giờ Chủ tịch HĐQT yêu cầu những chức danh quan trọng như kế toán phải do Chủ tịch ký HĐLĐ và quyết định bổ nhiệm kể từ 01/10/2016. Xin hỏi giờ làm hợp đồng hay ký phụ lục hợp đồng, nếu ký từ 01/10/2016 thì những Hợp đồng còn hạn giải quyết như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động quy định như sau:

   “1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

   b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;

   c) Chủ hộ gia đình;

   d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

   Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định”.

   Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật lao động 2012 thì “Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới”.

   Do đó trường hợp công ty bạn khi có sự thay đổi về người giao kết HĐLĐ thì có thể tiến hành việc sửa đổi bổ sung HĐLĐ bằng cách ký phụ lục hoặc ký kết HĐLĐ mới. Nếu làm phụ lục thì phía người sử dụng lao động sẽ ghi là Chủ tịch HĐQT theo quy định mới của Công ty bạn.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trường thay đổi bên đại diện sử dụng lao động. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 05/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn