Truy lĩnh tiền lương hưu nhận từ 2/2018 có đúng không?

Ngày hỏi:10/12/2019

Tôi nghỉ hưu 01/02/2018, mỗi tháng nhận tiền lương hưu là 2.470.000 đồng, đến ngày 24/12/2018, nghị định 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực cơ quan nhà nước tăng thêm 10.91% lương hưu cho tôi và tôi được trả thêm những tháng trước tôi được nhận là 4.560.380 đồng. Vậy cho hỏi tiền nhận thêm này có đúng pháp luật không?

Tôi đóng BHXH được 25 năm 3 tháng, mức lương đóng BXH là 3.800.000 đồng, đến 01/01/2019 tôi được nhận được lương hưu theo mức mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định: Đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày được nhận lương hưu mới, được truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định 153/2018/NĐ-CP.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn nhận lương hưu vào ngày 01/02/2018 với mức lương hưu cũ là 2.0720.000 đồng đến 01/01/2019 bạn được nhận được lương hưu theo mức mới, cho nên bạn sẽ nhận được phần truy lĩnh tăng thêm từ 2/2018 đến 01/2019 tức là 11 tháng x 10.91% x 3.800.000 = 4.560.380 đồng.

   Như vậy, bạn được nhận thêm truy lĩnh tiền lương hưu là 4.560.380 đồng là đúng quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn