Từ 1/7/2020, trợ cấp chuyển đổi nghề cho người lao động là bao nhiêu?

Ngày hỏi:04/12/2019

Từ 1/7/2020 nếu Người lao động chuyển đổi nghề nghiệp do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được nhận trợ cấp chuyển đổi nghề là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 55 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định:

   Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc

   1. Trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý theo quy định tại khoản 8 Điều 38 của Luật này, nếu phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí.

   2. Mức hỗ trợ không quá 50% mức học phí và không quá mười lăm lần mức lương cơ sở; số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là hai lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần.

   Như vậy, từ 1/7/2020 lương cơ sở là 1,6 triệu/tháng, nếu phải đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp thì ngoài tiền học phí người lao động sẽ được người sử dụng lao động hỗ trợ tối đa 24 triệu/lần (tăng 1,65 triệu so với hiện nay).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn