Từ 2021, công ty có quyền sa thải đối với nhân viên có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc đúng không?

Ngày hỏi:13/12/2019

Cho tôi hỏi: Nếu có nhân viên có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc thì có Bộ luật nào quy định công ty có quyền xử lý nhân viên này không và xử lý như thế nào? Mong hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi cấm cả tại Bộ luật lao động 2012 và Bộ luật lao động 2019 (Có hiệu lực từ 01/01/2021).

   Tuy nhiên, đối với hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc Bộ luật lao động 2012 không có hình thức xử lý cụ thể cho hành vi này mà chỉ có quy định về xử lý hành chính và xử lý hình sự.

   Điều 125 Bộ luật lao động 2019 có quy định nội dung mới như sau:

   Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:
   ...

   2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

   Như vậy, bắt đầu từ năm 2021 thì công ty có quyền xử lý sa thải đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc nếu vấn đề này được quy định trong nội quy lao động.

   Trên đây là nội dung hõ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn