Tự nghỉ việc khi hợp đồng lao động hết hạn được không?

Ngày hỏi:23/02/2019

Hợp đồng lao động của tôi với công ty đến hết 28/2 tới là sẽ hết thời hạn hợp đồng nhưng tôi không nghe công ty thông báo gì về việc tới thời điểm đó sẽ hết hợp đồng (tôi thấy luật quy định là trước 15 ngày phải thông báo). Nhưng giờ tôi không muốn làm ở công ty nữa. Nếu công ty không thông báo thì đến đó tôi tự nghỉ thì có trái pháp luật không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

   Thời hạn của hợp đồng lao động do các bên tham gia hợp đồng lao động tự thỏa thuận với nhau dựa trên nguyện vọng của các bên và quy định của pháp luật về lao động. Khi hết thời hạn hợp đồng lao động các bên có quyền và nghĩa vụ theo quy định.

   Trong đó, theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 thì ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

   Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   Như vậy: Công ty có trách nhiệm phải thông báo bằng văn bản cho bạn về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian ít nhất 15 ngày trước khi hợp đồng lao động hết hạn.

   Tuy nhiên, theo như thông tin bạn cung cấp thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động của bạn là vào ngày 28/2/2019, nhưng đến thời điểm hiện tại bạn vẫn chưa nhận được thông báo nào từ công ty là không phù hợp với quy định của pháp luật.

   Mặt khác, Bộ luật lao động 2012 hiện nay không quy định về việc khi hết hạn hợp đồng lao động, người lao động có trách nhiệm thông báo trước về việc chấm dứt hợp đồng lao động cho người sử dụng lao động.

   Như vậy: Khi hết hạn hợp đồng lao động, bạn có quyền nghỉ việc mà không bắt buộc phải thông báo trước cho công ty.

   Do đó: Bạn có thể nghỉ việc ngay khi hết hạn hợp đồng vào ngày 28/2/2019.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn