Tự ý nghỉ khi đã hết thời hạn của hợp đồng thời vụ có được không?

Ngày hỏi:02/11/2013

Tôi có một số điều muốn hỏi về việc chấm dứt hợp đồng lao động mong ban tư vấn giúp đỡ. Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn với công ty từ 31/7/2013 đến 20/10/2013 (hợp đồng thời vụ 80 ngày). Tính đến bây giờ hợp đồng lao động của tôi đã hết hạn hơn 10 ngày, hiện tôi vẫn đang làm việc tại công ty. Phía công ty cũng chưa đề cập đến việc ký kết hợp đồng lao động mới. Bây giờ tôi muốn xin nghỉ việc thì có cần báo trước cho công ty không? Và nếu phải báo trước thì báo trước bao nhiêu ngày theo luật định? 

  Nội dung này được Luật sư Sơn tư vấn như sau:

  • Trường hợp của bạn liên quan đến vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ. Về vấn đề này, Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định như sau:

   “1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

   a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

   b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   ...”

   Theo quy định này thì hợp đồng mà bạn đã ký kết với công ty là loại hợp đồng lao động theo thời vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, bởi có thời hạn hợp đồng là 80 ngày.

   Đối với loại hợp đòng lao động này, khi hết hạn hợp đồng mà người lao động vẫn làm việc tại công ty thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết một hợp đồng lao động mới; nếu không ký hợp đồng mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp động lao động xác định thời hạn là 24 tháng.

   Tuy nhiên, trường hợp của bạn, tính từ ngày hợp đồng lao động hết hạn đến nay mới hơn 10 ngày và công ty không đề cập đến việc ký kết hợp đồng lao động mới do đó theo quy định tại khoản 1 Điều 36, Bộ luật lao động 2012 về chấm dứt hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động giữa bạn và công ty đã chấm dứt (hết hạn hợp đồng lao động). Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36, nếu bạn muốn nghỉ việc thì bạn không có nghĩa vụ phải thông báo trước cho công ty. Nghĩa vụ báo trước của người lao động chỉ đặt ra trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

   Như vậy, bạn không cần phải báo trước cho công ty về việc bạn muốn nghỉ việc.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn