Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tuyến tiền liệt, túi tinh được xác định là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:14/12/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tuyến tiền liệt, túi tinh được xác định là bao nhiêu %?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tuyến tiền liệt, túi tinh được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Đẻ non con chết

   Tỷ lệ

   XIII.

   Tổn thương tuyến tiền liệt, túi tinh

   1.

   Tổn thương gây rối loạn chức năng và/hoặc biến đổi giải phẫu nhưng không cần điều trị

   6-10

   2.

   Cắt tuyến tiền liệt

   11-15

   3.

   Cắt tuyến tiền liệt và túi tinh

   16-20

   * Ghi chú: Tất cả các tổn thương ở mục XIII

   - Từ 40 tuổi trở xuống: Cộng thêm 50% tỷ lệ % TTCT.

   - Từ 65 tuổi trở lên: Trừ 50% tỷ lệ % TTCT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn