Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động và mức hưởng mức trợ cấp

Tôi là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động là 79%. Người bạn tôi có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động là 61%. Việc tôi cùng hưởng mức trợ cấp như người đó có đúng không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30/6/2011 của Chính phủ thì người hoạt động động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nếu suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 1.452.000 đồng.
   Như vậy việc chi trả trợ cấp hàng tháng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của bà và bạn của bà theo cùng mức 1.452.000 đồng là đúng qui định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn