UBND tỉnh có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu hay không?

Ngày hỏi:30/10/2018

Xin chào các anh chị ạh. Em là Nguyễn Thị Lan Phương. Các anh chị có thể dành thời gian trả lời giúp em câu hỏi sau được không ạ. Cụ thể là: Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu hay không ạ? Bởi vì em thấy khi lập Thỏa ước lao động tập thể thì phải gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (ở đây là UBND cấp tỉnh)? Hay chỉ có Tòa án mới có quyền đó thôi? Hay có cơ quan nào khác không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động.

   Theo quy định tại Điều 78 Bộ luật lao động 2012 thì thỏa ước lao động tập thể vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

   - Thoả ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thoả ước trái pháp luật.

   - Thoả ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   + Có toàn bộ nội dung trái pháp luật;

   + Người ký kết không đúng thẩm quyền;

   + Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể.

   Theo quy định tại Điều 79 Bộ luật lao động 2012 thì Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

   Mặt khác, Điều 20 Nghị định 05/2015/NĐ-CP cũng quy định khi thanh tra hoặc giải quyết khiếu hại, tố cáo về lao động, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có một trong các trường hợp quy định tại Điều 78 Bộ luật Lao động 2012, Trưởng đoàn, thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành lập biên bản về thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời có văn bản yêu cầu. Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

   Như vậy: Căn cứ các phân tích cũng như các quy định được trích dẫn trên đây thì thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu là của Tòa án nhân dân.

   Do đó, kết luận: Mặt dù theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 và Khoản 3 Điều 236 Bộ luật lao động 2012 có quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

   Mà căn cứ tất cả các quy định được trính dẫn cũng như các phân tích trên đây thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Chỉ có Tòa án nhân dân mới có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thỏa ước lao động tập thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn