Văn thư trường học không được bồi dưỡng bằng hiện vật

Ngày hỏi:27/07/2015
Tôi làm công tác thư viện và thiết bị ở trong trường đại học công lập, được hưởng mức phụ cấp độc hại là 0,20. Tôi nghe nói, theo Thông tư số 25/2013/TT – BLĐTBXH thì tôi còn được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. Vậy có đúng không? Nếu có thì tôi được hưởng ở mức nào? - Bùi Thị Thanh Huyền (thanhhuyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

   Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề (sau đây gọi chung là người lao động) làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã sau:

   Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang (bao gồm cả lực lượng làm công tác cơ yếu);

   Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

   Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Hợp tác xã;

   Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   Các tổ chức khác có sử dụng lao động. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã trên sau đây gọi chung là người sử dụng lao động.

   Còn tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư trên hướng dẫn người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:

   - Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

   - Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

   Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động).

   Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và các điều, khoản khác của Thông tư số: 25/2013/TT-BLĐTBXH; căn cứ bảng xác định mức bồi thường dưỡng bằng hiện vật theo đặc điểm điều kiện lao động được ban hành kèm theo Thông tư nêu trên chúng tôi thấy trường hợp của bạn không được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn