Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo NĐ 19/2013/NĐ-CP.

Ngày hỏi:14/03/2014

Một số thầy, cô giáo của Trường THCS Trường Sơn là người địa phương và một số thầy, cô giáo là người ở nơi khác đến công tác tại xã Trường Sơn – Lục Nam từ những năm 1998 trở về trước. Đến nay vẫn chưa được hưởng tiền trợ cấp lần đầu. Vậy những trường hợp của các thầy, cô giáo nêu trên có được hưởng tiền trợ cấp lần đầu hay không?

  Nội dung này được Sở tài chính Tỉnh Bắc Giang tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 6, Mục II Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, kể cả những người những người mới tốt nghiệp được cấp có thẩm quyền tuyển dụng và bố trí công tác được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền luân chuyển đến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 13/7/2006 trở về sau”.

   Vậy, chỉ có các thầy cô giáo là người ở nơi khác được cấp có thẩm quyền luân chuyển đến xã Trường Sơn công tác từ ngày 13/7/2006 trở về sau mới được hưởng trợ cấp lần đầu.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Tài chính Bắc Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp ưu đãi
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn