Về chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo NĐ 116/2010/NĐ-CP

Ngày hỏi:14/01/2014

Tôi nguyên là giáo viên trường TH&THCS Tuấn Mậu- Sơn Động - Bắc Giang, nay đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/11/2013. Quá trình công tác của tôi: Từ năm 1977 đến tháng 7/2010 tôi dạy học tại trường Tiểu học Thị trấn Thanh Sơn - Sơn Động - Bắc Giang. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 11/2013 tôi dạy học tại trường TH&THCS Tuấn Mậu - Sơn Động. Căn cứ theo Quyết định số 1232/1999/QĐ- TTg ngày 24/12/1999 và Quyết định số 30a/2008/NQ-CP của chính phủ ký ngày 27/12/2008 thì tôi có thời gian thực tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là trên 11 năm. Vậy tôi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chình phủ ký ngày 24/12/2010 hay không?

  Nội dung này được Sở tài chính Tỉnh Bắc Giang tư vấn như sau:

  • Theo Điều 8 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ qui định: “áp dụng cho đối tượng đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. Như đơn bà trình bày là đã công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là trên 11 năm. Vậy, trường hợp của bà được hưởng trợ cấp trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Tài chính Bắc Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn