Về chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với CBCCVC

Ngày hỏi:31/08/2010

Qua Cổng TTĐT Chính phủ bà Chu Thị Quyến đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi lương: Các trường hợp có quyết định nâng ngạch từ năm 2001 đến năm 2004 có thuộc đối tượng được áp dụng theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 82/2005/TTLB-BNV-BTC ngày 10/8/2005 sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức không? Theo bà Quyến, các trường hợp này đang rất thiệt thòi so với người được nâng ngạch sau thời điểm tháng 10/2004.

Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2, mục III Thông tư liên tịch số 82/2005/TTLT-BNV-BTC thì các trường hợp đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền nâng ngạch, chuyển ngạch theo hệ số lương cũ quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/1993), nếu tính chuyển xếp lương mới (quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) theo hệ số lương cũ của ngạch đã giữ trước khi nâng ngạch, chuyển ngạch cao hơn so với hệ số lương mới được chuyển xếp theo hệ số lương cũ ở ngạch hiện giữ thì được áp dụng quy định tại khoản 2 mục III Thông tư Liên tịch số 82/2005/TTLT-BNV-BTC nêu trên.

    Trường hợp của bà Chu Thị Quyến đang công tác tại BHXH tỉnh Bắc Giang, vì vậy Bộ Nội vụ đề nghị bà Quyến liên hệ với BHXH tỉnh Bắc Giang để được xem xét, trả lời.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn