Về cộng nối thời gian công tác khi chuyển ngành

Ngày hỏi:10/08/2012

Ông Lê Dũng Thành (tỉnh Đồng Tháp) có thời gian công tác trong quân đội từ trước ngày 30/4/1975 đến ngày 10/11/1984. Sau khi xuất ngũ, ông Thành công tác tại Công ty phục vụ ăn uống tỉnh Thanh Hóa. Tháng 6/1990 ông Thành nghỉ việc và hưởng chế độ trợ cấp một lần. Từ ngày 1/3/2005 đến nay ông Thành làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Ông Thành muốn được biết thời gian công tác trong quân đội có được cộng nối với thời gian công tác hiện nay của ông không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thông tư số 03/2010/TTLB-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010, tại Tiết a, Điểm 6, Điều 8 hướng dẫn giải quyết tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã quy định:

   Trường hợp cán bộ xã có thời gian công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo quy định tại Quyết định số290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTgngày 29/4/2005 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

   Đối chiếu với trường hợp của ông Thành, ông Thành không phải là đối tượng phục viên, xuất ngũ, mà ông thuộc đối tượng chuyển ngành sang công tác Công ty phục vụ ăn uống Thanh Hóa (theo Quyết định số 1684CX ngày 20/11/1984 của Quân khu 3). Vì vậy, khi nghỉ việc ở Công ty phục vụ ăn uống tỉnh Thanh Hóa, ông Thành thuộc đối tượng đã được tính hưởng trợ cấp thôi việc kể cả thời gian trong quân đội.

   Do thời gian trong quân đội của ông Thành đã được chi trả khi hưởng trợ cấp thôi việc tại Thanh Hóa nên không được cộng thời gian để tính hưởng bảo hiểm xã hội như quy định tại Tiết a, Điểm 6, Điều 8 Thông tư số 03/2010/TTLB-BNV-BTC-BLĐTBXH đã nêu.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn