Về ký kết các loại HĐLĐ

Ngày hỏi:18/11/2010
Kính gửi luật sư Công ty tôi là công ty liên doanh. Hiện nay chúng tôi áp dụng cách ký HĐLĐ đối với tất cả nhân viên và công nhân như sau: Sau khi hết thời gian thử việc công ty ký 2 lần HĐLĐ có thời hạn từ 12 đến 36 tháng, sau đó ký HĐLĐ không các định thời hạn, cách làm như vậy có đúng loại theo quy định không? Hay khi hết thời gian thử việc, cty phải xác định được đó là loại công việc có thời hạn hay không, nếu là công việc xác định thời hạn thì ký HĐLĐ xác định thời hạn, nếu là công việc không xác định được thời hạn thì ký HĐLĐ không xác định ngay thì mới đúng quy định? Xin hướng dẫn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn

  Nội dung này được Luật sư Phan Hiếu Nghĩa tư vấn như sau:

  • Chào bạn

   Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, xin được trao đổi cùng bạn một số vấn đề sau đây,

   Điều 27 Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung quy định:

   “1- Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

   a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

   b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

   Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   2- Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   3- Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

   Điều 4 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động quy định:

   "Việc áp dụng loại hợp đồng lao động quy định tại Điều 27 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

   1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng cho những công việc không xác định được thời điểm kết thúc hoặc những công việc có thời hạn trên 36 tháng;

   2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn áp dụng cho những công việc xác định được thời điểm kết thúc trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng;

   3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 tháng hoặc để tạm thời thay thế người lao động bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có thời hạn, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động nghỉ việc vì lý do khác và hợp đồng với người đã nghỉ hưu.

   4. Khi hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký được hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Khi hết thời hạn 30 ngày mà không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn, thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn”.

   Điểm 2 Mục I Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động quy định về việc áp dụng các loại hợp đồng lao động theo Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

   “Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để áp dụng một trong các loại hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP.

   Riêng đối với người đã nghỉ hưu, hai bên được ký kết nhiều lần loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”.

   Căn cứ vào nội dung của các điều khoản nêu trên thì công ty bạn đã thực hiện đúng quy định. Hiện nay, việc xác định thời điểm nào là “thời điểm kết thúc” công việc của hai loại Hợp đồng lao động không xác định thời và xác định thời hạn chỉ mang tính chất tương đối, do rất khó xác định công việc nào sẽ kết thúc trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng hoặc công việc nào có thời hạn trên 36 tháng. Vì vậy, tùy theo tính chất của từng công việc cụ thể trong đơn vị, công ty bạn có thể lựa chọn loại hợp đồng theo cách 1 hay cách 2 đều phù hợp với quy định pháp luật lao động, nếu chọn theo cách thứ 1, theo tôi sẽ có lợi hơn cho người sử dụng lao động (doanh nghiệp thường áp dụng cách này) và sẽ có lợi hơn cho người lao động nếu công ty bạn áp dụng cách thứ 2.

   Hy vọng nội dung trình bày ở trên sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của bạn,


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn